XXII HUBERTUS SPALSKIZarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXII. Hubertusie Spalskim 2021 w dniach 16-17. października 2021 roku.
Szczegółowy program imprezy ukaże się na stronie www.hubertusspalski.pl
Zapisy na polowania przyjmowane są drogą mailową na adres zo.piotrkowtryb@pzlow.pl. W mailu należy podać imię, nazwisko, nr legitymacji PZŁ, nr telefonu oraz informację o rodzaju polowania (zwierzyna gruba lub pióro).
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!! - 80 miejsc na zwierzynę grubą i 40 na pióro !! Koszt udziału w polowaniu i biesiadzie myśliwskiej w restauracji "Pod Żubrem" w Spale wynosi 400,00 zł za osobę.
Udział w biesiadzie (bez polowania) to koszt 200,00 zł.
Biesiada od godz. 18.00.
Zapisy przyjmowane są od 17 do 30 września 2021 roku wyłącznie drogą mailową. Do maila należy załączyć potwierdzenie wpłaty wpisowego.
Wpłaty należy dokonać na konto :
Bank Pekao S.A. I Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
07 1240 3116 1111 0010 2548 2244
z dopiskiem :
200 zł : imię, nazwisko - udział w biesiadzie Hubertus Spalski 2021
400 zł : imię, nazwisko - udział w polowaniu i biesiadzie Hubertus Spalski 2021.

Hubertus Spalski 2019

Patron medialny

Łowiec Polski Darz Bór TVP3 Łódź

Partnerzy medialni

Głos Lasu

Magazyn Sezon TV Agro Radio Łódź Dziennik Łódzki TV Tomaszów Radio Fama Nasz Inowłódz TiT Mazopolska

Sponsorzy

Grupa Roka PZHiPZF

Biuro Hubertusa Spalskiego: Zarząd Okręgowy PZŁ, ul. Wierzejska 100, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (44) 646 43 76, e-mail zo.piotrkowtryb@pzlow.pl
Bank PEKAO SA I Oddział w Piotrkowie Trybunalskim 07 1240 3116 1111 0010 2548 2244

Copyright © 2009-2022 hubertusspalski.pl